About HASS

About Hass

บจก. อับราฮัม เวนเจอร์ส ปี 2020

อับราฮัม เวนเจอร์ส เริ่มจกาผู้ก่อตั้งทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนกันมายาวนานหลายสิบปี และมีความสนใจและไส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมือนกัน ท่านึงจะเชี่ยวชาญเรื่องวิศวกรรม และส่วนอีกท่านนึงก็จะเชี่ยวชาญด้านการตลาด และเทคโนโลยี IT จึงได้เสาะหาผลิตภัณฑ์ที่มีตอบโจทย์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรม และเหมาะกับการใช้งานของบ้านเรา ในงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้ความฝันของเราจะให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมกันช่วยรักษ์โลกของเรา เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานให้ลูกหลานของเราสืบไป

Shopping cart

0

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Enter your search & hit enter