เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต หรือสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางLine OA: @aventures พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ และช่องทางการสั่งซื้อ เพื่อแสดงความจำนงในการเปลี่ยนสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า สำหรับสินค้าที่ลดราคาพิเศษ (SALE)
 • กรณีคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับตอนนำส่ง ไม่ผ่านการใช้งาน
 • ผู้ซื้อต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบ และนำส่งรูปถ่ายที่ชัดเจนของสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อผ่านทาง Line OA: @aventures พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ และช่องทางการสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในการคืนสินค้า โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ 

การเปลี่ยน/คืนสินค้าหลังผ่านไปแล้ว 7 วัน

 • ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า โดยหากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์ จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 • แจ้งความจำนงในการคืนสินค้า ผ่านทาง Line OA: @aventures กรุณาระบุหมายเลขการสั่งซื้อ ช่องทางการสั่งซื้อ รุ่นสินค้าที่ต้องการคืน และ บัญชีธนาคาร (สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยการโอนเงิน)
 • รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการคืนสินค้า และแจ้งเลขที่รับคืนสินค้า ก่อนส่งสินค้าคืนทาง Logistics ต่างๆ หรือรอทางเจ้าหน้าที่เข้ารับสินค้าคืนเท่านั้น และให้ไส่เลขที่รับคืนในใบจ่าหน้าด้วยเสมอ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • เมื่อมีการยกเลิกการสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
 • วิธีการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อ หากเป็นการจ่ายเงินแบบโอนเงิน กรุณาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืน
 • การคืนเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าและผ่านการตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการคืนเงิน ดังนี้

บัตรเครดิต/ เดบิต: คืนเงินภายใน 30-45 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน*

โอนเงิน: คืนเงินภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน

*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร

**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ สามารถติดต่อได้ที่ Line OA: @aventures หรือ 083-839-9427 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น.)

 

Shopping cart

0

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Enter your search & hit enter