วิธีการใช้เครื่องย่อยขยะเศษอาหาร Hass

มารู้จักกับ HASS เครื่องย่อยขยะเศษอาหาร

เครื่องจะย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยออแกนิคภายใน 24 ชม. โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อย ( จุลินทรีย์ได้รับการวิจัย จดสิทธิบัตรและผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ )

อาหาร 2 ประเภทที่ไม่ควรใส่

  1. ของเหลวต่างๆ เช่น น้ำแกง น้ำซุป น้ำมันต่างๆ น้ำผลไม้ ฯลฯ

  2. เศษอาหารที่มีความแข็ง เช่น กระดูก เปลือกหอย กระดองปู เม็ดของผลไม้ที่แข็ง เม็ดมะม่วง เม็ดทุเรียน เปลือกมังคุค ฯลฯ
  • ปริมาณเศษอาหารที่ใส่ลงไปไม่ควรเกิน 1-2 กิโลกรัมต่อวัน

  • ห้ามตักปุ๋ยจนหมดถัง ต้องเหลือไว้ไม่ให้ต่ำกว่าแกนนอนของใบพัดกวน

  • ปริมาณปุ๋ยในถังก็จะค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันจนถึงขีด Full จากนั้นเราค่อยตักปุ๋ยออกมาใช้งานหรือเก็บไว้สำรอง

ให้เปรียบเครื่องนี้เหมือนกระเพาะของเราที่ย่อยอาการที่เรากิน เมื่อใส่เศษอาหารลงไปในเครื่องจุลินทรีย์-ก็จะทำงานย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยภายใน ช.ม.

เราไม่จำเป็นต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีกจึงเป็นการกำจัดขยะเศษอาหารแบบ Circular Living อย่างแท้ทรู

Shopping cart

0

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Enter your search & hit enter